Milí riaditelia škôl, kňazi, učitelia a katechéti,
učebnice náboženskej výchovy si môžete objednávať takto:

2. – 4. ročník základných škôl, východný a západný obrad, maďarský jazyk – do 30. júna 2021 do 16.00 (dodanie do konca septembra 2021)

5. – 9. ročník základných škôl, západný a východný obrad; 1. – 2. ročník stredných škôl do 30. júna 2021 do 16.00 (dodanie do konca septembra 2021)

Objednávku vytvorte, prosím, prostredníctvom nákupu cez e-shop ucebnicenabozenstva.sk.
Prosíme, aby ste pri objednávke vyplnili všetky údaje, len tak vám budeme vedieť bez problémov vystaviť faktúru a objednané učebnice doručiť.

Ceny učebníc sú pevné, nevzťahujú sa na ne nijaké dodatočné zľavy. Faktúra bude priložená v balíku. V prípade, ak o niektoré učebnice nebude dostatočný záujem, vydavateľ si vyhradzuje právo nevydať ich.